Home
Corien Luijt Analytische Therapie
 
Logo Corien Luijt transparant.jpg

Werkwijze

Als analytisch therapeut/dieptepsycholoog maak ik gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken uit uiteenlopende scholen: onder andere uit de analytische psychologie (grondlegger Jung), psychoanalyse (grondlegger Freud), systeemtheorie, cognitieve- en gedragsmatige psychologie.

Waar het om gaat is, dat je zicht krijgt op jouw persoonlijke thema’s, vragen en conflicten die achter jouw concrete klachten liggen. Samen onderzoeken we jouw belevingswereld.
In Analytische therapie zijn betekent werken aan een verbinding tussen onbewust en bewust, tussen voelen en denken, tussen willen en accepteren dat het is zoals het is.

De technieken die ik inzet, hangen af van wat past op dat moment. In principe werk ik met inzichtgevende en integratieve methodieken. Op bepaalde momenten in de therapie kunnen ook cognitieve en/of gedragsmatige technieken worden ingezet.
Naast gesprekstherapie werk ik met werkvormen als droomanalyse, actieve imaginatie en creatieve uitingsvormen zoals tekenen.

 

“Alles waar we ons aan ergeren bij andere mensen brengt ons dichter bij het begrijpen van onszelf.”   C.G. Jung