Home
Corien Luijt Analytische Therapie
 
Logo Corien Luijt transparant.jpg

Home

Steeds meer mensen met psychische klachten of levensvragen kiezen voor Analytische therapie. Maar ook mensen die hun persoonlijkheid verder willen ontwikkelen, ervaren de toegevoegde waarde ervan.

Onder mijn begeleiding baan je je eigen pad, om via jouw belevingswereld uit te vinden wie je ten diepste bent en wat bij je past. Jung noemde dit avontuurlijke pad ‘individuatie’, omdat je door dit proces steeds meer een authentiek mens wordt, met jouw eigen wijze van zijn. In een analyse ga je naar de wortels van je klacht, in jouw onbewuste, om het probleem dáár op te lossen. En dat helpt. Ook op de lange duur. Of beter nog: júist op de lange duur...

De grondslag voor de Analytische therapie is gelegd door Carl Gustav Jung (1875-1961) met zijn theorieën over wat hij noemde de analytische psychologie, tegenwoordig ook wel dieptepsychologie genoemd. De methode is daarna verder ontwikkeld tot een therapievorm die geheel past in deze tijd.