Home
Corien Luijt Analytische Therapie
 
Logo Corien Luijt transparant.jpg

Coaching

Jungiaanse coaching

Bij relationele- en werk gerelateerde problemen, steeds terugkerende thema’s en identiteitsvraagstukken zoals wie ben ik en wat kan ik, is coaching de aangewezen route om tot meer zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling te komen.

Problemen ontstaan altijd vanuit jezelf en niet door toeval, de buitenwereld of wat dan ook. Tijdens de coaching wordt duidelijk: hoe het probleem is ontstaan en waarom je de situatie beleeft zoals je dat doet. Dit inzicht geeft duidelijkheid over je levensthema. De ontwikkeling in het daarop volgende coachtraject zorgt ervoor dat je deze problemen definitief achter je kan laten. Zelfontdekking is een belangrijk uitgangspunt.

Jungiaanse coaching

• is toekomstgericht

• wordt volledig door jezelf gestuurd

• sluit aan bij je dagelijkse belevingswereld.

 

“Alle dingen worden overvloediger, gemakkelijker en beter voortgebracht, als ieder datgene doet wat bij zijn aanleg past, dit op het juiste moment doet  en de overige zaken aan een ander overlaat.”  Plato