Jungiaans coachen - Analytische therapie
 

Rump Archetypal Personality Profile (R.A.P.P.®) / Competence Analysis & Development Tool (C.A.D.T.®)

Bij zowel coaching, loopbaanbegeleiding als therapie maak ik gebruik van een instrument dat bestaat uit een bord met 8 beeldkaarten en 24 tekstkaarten waaruit u willekeurig mag kiezen. Daarmee legt u in feite uw eigen plaatje met de volgende mogelijke uitwerking.

U krijgt in beeld hoe u in de wereld staat, de manier waarop u met uzelf en anderen omgaat, op welke wijze u reageert, wat uw voorkeuren en antipathieën zijn, wat u beïnvloed bij het maken van keuzes of het bepalen van strategieën, op welke wijze u kunt ontwikkelen en wat uw ontwikkelmogelijkheden zijn, welke krachten u gebruikt als compensatie om uzelf een plek te geven, wat uw drijfveer is, waar u positief of negatief op reageert, in hoeverre u zelf in uw eigen plaatje aanwezig bent, u op afstandposities inzet, en veiligheid zoekt in cognitie en structuren. Kortom een volledig beeld van u als mens met al uw sterke en zwakke kanten, de ontstaansgeschiedenis, de uitingsvormen en uw interactie met de buitenwereld.

R.A.P.P.® / C.A.D.T.® wordt met veel succes gebruikt voor het vaststellen van het psychologische profiel, voor het ophelderen van thema’s in psychotherapie,  loopbaanbegeleiding, assessment, werving en selectie, matching competenties à functie, vaststellen ontwikkelpotentieel, quick scan bij veranderprocessen, organisatieadvies, beroepsadvies, (executive) coaching, teambuilding en vele andere toepassingen.

Het geeft zicht op uw persoonlijke essentiële kwaliteiten, valkuilen en
gedragsaanpassingen, onbewuste verstorende aansturingen, projecties en overdracht, als bouwstenen voor het persoonlijke ontwikkelproces.

Op deze wijze kunnen zowel individuele als groepsprocessen worden begeleid. 

R.A.P.P. ® / C.A.D.T. ® is ontwikkeld door Dr H.A.J. Rump, oprichter van het Jungiaans Instituut te Nijmegen (www.jungiaansinstituut.nl).